Công ty TNHH Thạch cao Vĩnh Hội

Địa chỉ: Số 333, đường Thống Nhất, tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 57 86 57 Email: admin@vinhhoi.com – vinhhoigroup@gmail.com

unnamed - Thông tin liên hệ